O plîns icoana făcătoare de minuni a lui Morar, mergeţi şi mărturisiţi!

Cred întru Unul Daniel Morar, Procuror Atotţiitorul,
Făcătorul interceptărilor şi percheziţiilor, văzutelor tuturor şi auzitelor.
Şi întru Unul Domn Dănileț, Fiul lui Procuror,
Unul-Născut, Carele din Morar S-a născut mai înainte de toti vecii.
Lumină din Lumină,
Judecător adevărat din Procuror adevărat, născut, iară nu numit;
Cel de o fiinţă cu Morar, prin Carele toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire
S-a pogorît din CSM şi S-a întrupat de la Hăineală şi din Ghica Fecioara,
Şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi in zilele lui Ponta Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după contestaţie în contencios;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta lui Morar;
Şi iarăşi va să vină cu slava, să judece viii şi morţii,
A căruia împărăţie nu va avea sfîrşit.
Şi întru Hăineală, Şeful CSM de viaţă Făcătorul,
Carele de la Morar purcede, Cela ce împreună cu Morar şi cu Dănileţ este închinat şi slăvit,
Carele a grăit prin proocurori.
Întru Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească DNA;
Mărturisesc Un Denunţ, spre iertarea păcatelor;
Aştept învierea lui Bombo;
Şi viaţa veacului ce va să vie.
Amin!

2 Responses to “O plîns icoana făcătoare de minuni a lui Morar, mergeţi şi mărturisiţi!”

  1. Sare'n Ochi says:

    in loc de:
    Şi întru Hăineală, Şeful CSM de viaţă Făcătorul,
    as zice asa:
    Şi întru Hăineală, Şeful CSM pe viaţă Făcătorul,

Leave a Reply