Iuliu Maniu – Comemorare

Redacţia În Linie Dreaptă: Comemorarea morţii lui Iuliu Maniu se suprapune în anul acesta unei situaţii dramatice, chiar tragice, a societății româneşti. Corupţia, hoţia aproape pe față, renunţarea la orice demnitate, alegerea pentru Parlamentul țării cu prioritate a „penalilor” au dus la degradarea vieţii noastre economice și politice și la emigrarea în masă a oamenilor capabili de o muncă cinstită. Avem în fața ochilor noștri sufletești jertfa liber asumată a lui Iuliu Maniu acceptându-și in mod liber moartea, în condiţii oribile,