Apel umanitar! Opriţi ţîşnirea Alexa

În spiritul solidarităţii şi al credinţei în cele sfinte, vă rog să contribuiţi cu ceea ce puteţi pentru salvarea unui semen de-al nostru. Este vorba despre o femeie tînără şi frumoasă, care merită să trăiască fericită şi sănătoasă în libertate. Din păcate,  soarta  potrivnică îi răpeşte aceste drepturi, ea începînd de cîţiva ani să-şi piardă treptat echilibrul. Lacrimile, zbuciumul intern şi zvîrcolirile insuportabile au agravat situaţia, făcînd ca acest chin să ajungă pînă  la ceea ce lesne puteţi acum constata.  Daţi