CTP scrie. Cine citeşte?

Un fost inginer, cîndva manipulator de proporţii, stabil simptomatic, uşor diagnosticabil, dă o tură aproape săptămînal pe la televiziuni, înainte de a se întoarce în celula de bază, ziarul. Nu-i nimeni vinovat pentru asta, nu-i nimeni sancţionabil pentru asta, dar cine-l mai citeşte? Asta-i problema întrebărilor cu răspuns

Proverbe româneşti

30 septembrie 2010. Nu ştie bărbatul ce ştie tot