Monica Tatoiu lepădîndu-se de inhibiţ

Cuvine-se cu adevărat să te cinstească, născătoare de ştiri, tu, cea pururea prezentă şi preaplină de evenimente, maica redacţiilor lor. Cea care eşti sinceră şi fără de asemănare, preacuviincioasă şi fără de stricăciune cu vrere, în numele sfîntului lor rating, te ocolim.