Conu’ Dinu, între in-sondabil şi

Efervescenţa creativă şi resorturile literare irefutabile ale Maestrului Dinu Patriciu, revendicate arhitectural dintr-o contradicţie imanentă şi, în acelaşi timp, dintr-o aprehensiune ilicit subînţeleasă, modelează criptic scrieri care incumbă o bucurie culminativă, contingenţa generozităţii secvenţiale şi a dezinhibiţiei comprehensive. Armonia contemplativă rezidă în alambicul meticulozităţii dinamic vizionare şi modelează amprenta profundă a fluidului emoţional. Un timbru spiritual de înaltă tonicitate rezidă în stări dense, exprimate