Nesimţiţilor, cu Luminiţa ce-aţi avu

Pentru capătul tunelului, sondaţi alte părţi