Se poate da şah la nebun?

Mat.   UPDATE: DA!   În temeiul atribuţiei Curţii Constituţionale, de garant al supremaţiei Constituţiei şi a obligaţiei de respectare a ei, se solicită Curţii, de către Preşedinte, să se pronunţe asupra acestor fapte, de încălcare a Constituţiei, de către Guvern şi primul-ministru. – Aprecierea că Preşedintele este obligat să numească un ministru „propus în mod unilateral de către primul-ministru”, ca obligaţie constituţională a Preşedintelui, nu este „o simplă şi implacabilă formalitate”, deoarece este