O plîns icoana făcătoare de minuni a

Cred întru Unul Daniel Morar, Procuror Atotţiitorul, Făcătorul interceptărilor şi percheziţiilor, văzutelor tuturor şi auzitelor. Şi întru Unul Domn Dănileț, Fiul lui Procuror, Unul-Născut, Carele din Morar S-a născut mai înainte de toti vecii. Lumină din Lumină, Judecător adevărat din Procuror adevărat, născut, iară nu numit; Cel de o fiinţă cu Morar, prin Carele toate s-au făcut; Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire S-a pogorît din CSM şi S-a întrupat de la Hăineală şi din Ghica Fecioara, Şi S-a făcut om; Şi S-a